Fotogalerie

Zámecký areál na Seznamu UNESCO láká každoročně desetitisíce návštěvníků, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámecký areál tak, jak jej můžete vidět i vy z vyhlídky na piaristickém kostele, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Historické jádro města tvoří půl kilometru dlouhé Smetanovo náměstí, návrší se zámeckým areálem a komplexem původních ...
Pravá zakládací listina města Litomyšle datovaná 27. 7. 1259, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Údajná zakládací listina města Litomyšle datovaná 27. 7. 1259 - dobové falzum, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Všechny fasády zámku včetně komínů pokrývá na osm tisíc psaníčkových sgrafit, figurální sgrafita i celé bitevní scény. Jedinou ...
Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
ArchiMyšl – oslavy Světového dne architektury, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Smetanovo náměstí s (růžovým) panským domem a radniční věží. Na náměstí se koná řada oblíbených kulturních akcí, zdroj: ...
Proslulé litomyšlské podsíně, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Dům U Rytířů, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Secesní orloj  z roku 1907, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Pomník Bedřicha Smetany na dolním konci Smetanova náměstí, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Quido Šimek (1857–1933) byl kupec, kreslíř, sběratel a velký humorista
Komenského náměstí a pedagogická škola ze střechy Smetanova domu, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Alois Jirásek (1851–1930) žil v Litomyšli celých čtrnáct let, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Revitalizace piaristického areálu – koleje, kostela a škol (dnešního muzea) byla spolu s dalšími budovami dokončena v roce 2015. Tento ...
Unikátní barokní varhany z 18. století jsou ozdobou piaristického chrámu, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Lávka v piaristickém kostele od architekta Marka Štěpána, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Předzámčí a průčelí zámeckého pivovaru v úpravě podle architekta Josefa Pleskota, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Jižní průčelí zámku se vstupem na druhé nádvoří. Vlevo západní křídlo s hlavními obytnými a reprezentačními prostorami, vpravo ...
Zámecké divadlo zbudované Valdštejny v závěru 18. století, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Klášterní zahrady – moderní odpočinkový park v historickém centru Litomyšle, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Moderní sgrafita v ulici Josefa Váchala, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Smetanův dům – litomyšlské „Národní divadlo“, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Dnes již neexistující židovská synagoga
Regionální muzeum, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Regionální muzeum, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Regionální muzeum, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Monumentální interiér piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámecké interiéry jsou bohatě vybaveny mobiliářem převážně z 18. a 19. století, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Východní část zámeckého areálu – (zleva) zámek, dětský pavilon, kočárovna s kavárnou, konírna s dětským programem a pivovar s ...
Zámecký park s potůčky a příležitostným amfiteátrem v úpravě dle architektonické kanceláře HŠH, zdroj: archív Vydavatelství MCU, ...
Rodný bytRodný byt Bedřicha Smeta ny, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Litomyšl, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Bedřich Smetana
Klášterní zahrady mezi kapitulním a piaristickým chrámem - moderně zrekonstruovaný odpočinkový prostor v historickém jádru města, ...
Kapitulní kostel Povýšení sv. Kříže, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Socha sv. Floriána pod kapitulním kostelem z roku 1767 – z kašny na Smetanově náměstí, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor ...
Toulovcovo náměstí s kostelíkem Rozeslání sv. Apoštolů. Vlevo novogotizující budova z roku 1865, dnes sbor Československé církve ...
Tribuna městského stadionu Černá hora, 2003, A. Burian, G. Křivinka, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Dvůr pedagogické školy, 2005, A. Burian, G. Křivinka, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Autobusové nádraží, 2008, T. Rusín, I. Wahla, L. Vágner / RAW, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Památník astronoma Zdeňka Kopala, 2004, F. Diáz, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Nový kostel Církve bratrské, 2010, Z. Fránek, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Klášterní zahrady, 2000, V. Babka, R. Květ, Z. Sendler, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Krytý bazén, 2010, A. Novák, P. Valenta, R. Smejkal, R. Štefka / DRNH, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámecká jízdárna, 2013, P. Hájek, T. Hradečný, J. Šépka / HŠH, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček
Zámecký pivovar, 2006, 2014, J. Pleskot / AP ateliér, zdroj: archív Vydavatelství MCU, foto: Libor Sváček